You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Zwiększając odporność i niezależność społeczności, rozwijając zdatne do życia miejsca lub poprawiając systemy komunikacji, firma Arcadis przybliża branżę do osiągnięcia zerowej emisji netto oraz dba o poprawę ogólnej jakości życia na świecie.

Nasza ambicja

Image

MINUTES

You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept Marketing cookies. You can do this here.

Nasza strategia korporacyjna, Maksymalizacja wpływu, przedstawia plan wprowadzenia zrównoważonego rozwoju do wszystkich obszarów naszych działań. Obejmuje ona między innymi usługi i doradztwo dla naszych klientów, sposób, w jaki prowadzimy naszą firmę, i to jak komunikujemy się z naszymi pracownikami oraz społecznościami. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych ambicji i zobowiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju, zachęcamy do obejrzenia transmisji Dzień zrównoważonego rozwoju w Arcadis 2021.

Image

Rozwiązania klienckie

Wychodzimy naprzeciw największym wyzwaniom naszego klienta i zapewniamy zrównoważone rezultaty, które mają pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo.

Image

Działania biznesowe

W naszej działalności uwzględniamy kwestie ochrony środowiska, a także zagadnienia społeczne oraz dotyczące ładu korporacyjnego. Ponadto przejrzyście raportujemy nasze wyniki.

Image

Ludzie i społeczności

Nasza firma cechuje się zróżnicowaną strukturą pracowniczą sprzyjającą inkluzywności i zdolną do poprawy jakość życia w społecznościach, tak aby wszyscy mogli się rozwijać.

Nasza droga do zerowej emisji netto

Zmiany klimatu to największe wyzwanie stojące obecnie przed światem. Każdego roku z coraz większą siłą odczuwamy druzgocące skutki działań ludzi. Wszyscy musimy robić, co w naszej mocy, aby ograniczyć globalny wzrost temperatur.

W Arcadis jesteśmy świadomi naszego obowiązku wyeliminowania emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w ramach naszych działań operacyjnych. Dowodem tego jest ambitny cel osiągnięcia zerowej emisji netto do roku 2035 oraz realizacja wielu innych celów, jakie sobie wyznaczyliśmy na nadchodzące lata.

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej na temat naszej transformacji w firmę o zerowej emisji netto.

Image

MINUTES

You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept Marketing cookies. You can do this here.

Nasze projekty

Nasze zobowiązanie do przyspieszenia prac nad zerową emisją netto nie ogranicza się tylko do zmniejszenia emisji związanych z naszą działalnością. Dzięki pracy, jaką wykonujemy wraz z naszymi klientami, mamy możliwość zwiększenia naszego wpływu na działania związane ze zmianami klimatycznymi. W oparciu o silne fundamenty i wiedzę projektową będziemy dalej świadczyć usługi i rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju na szeroką skalę. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi przełomowymi projektami, dzięki którym przyczyniliśmy się do budowania lepszego świata.

Nasze partnerstwa

Image

MINUTES

You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept Marketing cookies. You can do this here.

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności