You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Arcadis zobowiązuje się do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego: uczciwości, przejrzystości, odpowiedzialności i właściwego nadzoru.

Na czele firmy stoi zarząd, zespół zarządzający i rada nadzorcza.

 

Arcadis przestrzega holenderskiego kodeksu ładu korporacyjnego od czasu jego wprowadzenia w 2003 roku, z kilkoma odstępstwami.

W 2021 roku firma pracowała nad wdrożeniem nowego modelu operacyjnego opartego na trzech obszarach globalnego biznesu (Global Business Areas). Został on wprowadzony 1 stycznia 2022 roku. Następnie po przejęciu IBI Group, które zakończyło się we wrześniu 2022 roku, dodano czwarty obszar globalnego biznesu znany jako „Intelligence”.

Te działania nie miały wpływu na strukturę ładu korporacyjnego organizacji, która pozostała niezmieniona.

Dowiedz się więcej o naszym ładzie korporacyjnym, klikając linki poniżej.


Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności