You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Actieve bezoekers

Naarmate de wereldwijde vraag naar vervoer over het spoor en transits groeit, zal het een steeds prominentere rol spelen in de overgang naar duurzaam, eerlijk en efficiënt vervoer. Deze verschuiving is essentieel voor het bevorderen van een goed functionerende samenleving.

De transportsector staat voor dringende en diepgewortelde mobiliteitsproblemen die voortvloeien uit klimaatverandering, veroudering van infrastructuur, bevolkingsgroei, snelle verstedelijking, digitalisering en de noodzaak van CO2-reductie.

Arcadis geeft vorm aan de toekomst van modern vervoer om deze uitdagingen aan te pakken. Met onze wereldwijde ervaring bieden wij intelligente spoor- en transitoplossingen die kostenefficiënt, duurzaam en veilig zijn gedurende de gehele levenscyclus van spoor- en stedelijke vervoersmiddelen.

 • LEER MEER OVER DE ARCADIS OPLOSSING VOOR INTELLIGENT VERVOER OVER SPOOR EN TRANSITS

  De spoor- en transitsector ondergaat een transformatie, gedreven door de krachten van duurzaamheid en digitalisering.  Duurzaamheid


  Duurzame mobiliteit vormt de kern van het creëren van slimme steden. Hoewel vervoer over het spoor slechts 2% van de totale energievraag voor transport vertegenwoordigt, wordt wereldwijd toch 8% van de passagiers en 7% van de vracht via deze vorm van vervoer getransporteerd. Het belang van vervoer over het spoor en transits kan niet worden onderschat als het gaat om het realiseren van een toekomst van duurzaam vervoer en transport.


  De industrie zet stappen in de richting van duurzame mobiliteit door middel van verschillende maatregelen, zoals de energietransitie die leidt tot lagere CO2-emissies, het creëren van gelijke vervoersmogelijkheden en het verbeteren van de verbindingen tussen regio's. Bovendien wordt er gewerkt aan het verlengen van de levensduur van assets.  Digitalisering


  Digitalisering speelt een cruciale rol bij het stimuleren van innovatie in vervoer over het spoor en transits. Het biedt mogelijkheden om de prestaties van bestaande assets en netwerken te optimaliseren door middel van slimmer beheer en onderhoud. Daarnaast draagt digitalisering bij aan het vergroten van de transitcapaciteit door middel van nieuwe spoorinfrastructuur en -lijnen. Het is duidelijk dat digitalisering een transformatieve kracht heeft in de spoorwegsector.


  Arcadis maakt gebruik van diverse technologieën om klanten te helpen hun bedrijfsvoering te verbeteren. Dit omvat onder andere het gebruik van digital twins, slimme technieken voor gegevensverzameling, digitale oplossingen voor assetmanagement en het uitvoeren van digitale simulaties.

Hoe we klanten helpen

Arcadis ondersteunt de volledige levenscyclus van assets voor spoorvervoer, stedelijk vervoer en mobiliteitshubs. Onze diensten omvatten planning, ontwerp en engineering, programmabeheer en assetmanagement en bestrijken alle technische disciplines, zoals spoorwegen, civiele techniek, signalering, verkeersmanagement, stroomvoorziening, bovenleidingen, tunnels, bruggen en stations.

Ga het gesprek met ons aan

Neem contact met ons op voor meer informatie over intelligent vervoer over het spoor en transits, onze expertise en projecten, of om RFP's of RFQ's aan te vragen.

Bas Bollinger

Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met Bas Bollinger.

Bas Bollinger, Global Solutions Director, Intelligent Rail and Transit

Ga het gesprek met ons aan

Neem contact met ons op voor meer informatie over intelligent vervoer over het spoor en transits, onze expertise en projecten, of om RFP's of RFQ's aan te vragen.

Bas Bollinger

Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met Bas Bollinger.

Bas Bollinger, Global Solutions Director, Intelligent Rail and Transit

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.