You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Aktualnie przeglądane

Firma Arcadis zdaje sobie sprawę z zasadniczej roli, jaką sektor energetyczny odgrywa w czekającym nas procesie transformacji. Zależy nam na partnerskiej współpracy na każdym etapie transformacji energetycznej poprzez zapewnianie map drogowych, aby priorytetowo potraktować wykonanie pierwszych kroków w ramach pomocy w wykorzystaniu potencjału energii ze źródeł odnawialnych.


Świat znajduje się w krytycznym punkcie. Rośnie globalne zapotrzebowanie na przystępną cenowo i zrównoważoną energię, a organizacje i branże stoją przed wyzwaniem, jakie niesie ze sobą transformacja przy jednoczesnym zachowaniu wydajności. Oznacza to zmniejszenie zużycia energii, przejście na jej odnawialne lub niskoemisyjne źródła oraz restrukturyzację systemów energetycznych, infrastruktury energetycznej i łańcuchów dostaw energii. Jeśli chcemy przyspieszyć realizację naszego wspólnego celu, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5ºC przed rokiem 2030, musimy działać teraz.

  • Więcej informacji o transformacji energetycznej

    Rynek energetyczny nieustannie się zmienia i zależy od połączonych ze sobą czynników – wpływu zmiany klimatu, wciąż ewoluujących przepisów, postępujących technologii i coraz to nowszych preferencji konsumentów. Przez lata obserwowaliśmy transformację energetyczną w wielu formach, od palenia drewnem po węgiel, wzrost zapotrzebowania na ropę naftową i badania nad energią nuklearną. Jednak skala obecnych potrzeb transformacji związanej z przejściem na odnawialną, niskoemisyjną energię jest bezprecedensowa. Wynikające z porozumienia paryskiego nowe zasady zwiększają roczne inwestycje w czystą energię do ponad 2 trylionów euro do 2030 roku. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych odnotowuje znaczący wzrost w Ameryce Północnej, Europie oraz regionie Azji i Pacyfiku. Dla wielu branż czysta energia oznacza możliwość zarówno rozwoju, jak i powstania nowych stanowisk pracy. A co oznacza dla Państwa?

Jak pomagamy klientom

Firma Arcadis pomaga w osiąganiu celu, oferując specjalistyczną wiedzę, która daje pewność osiągnięcia pozytywnych rezultatów. Niezależnie od tego, czy chodzi o generowanie energii zdekarbonizowanej, optymalizację wydajności energetycznej w budynkach czy wspieranie celów związanych z modernizacją sieci przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności – mamy fachową wiedzę, aby pomóc podążać w kierunku zrównoważonego rozwoju.Dowiedz się więcej o tym rozwiązaniu

Aby uzyskać informacje o projektach oraz propozycje ofertowe i wyceny, prosimy o kontakt. Połączymy Państwa z odpowiednią osobą.

Carolien Gehrels

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Carolien Gehrels.

Global Solutions Director – Energy Transition

Przyspieszenie działań w zakresie dążeń do osiągnięcia zerowej emisji netto


Transformacja energetyczna wymaga współpracy i podejmowania zbiorowych wysiłków. Firma Arcadis z pasją działa na rzecz zrównoważonych zmian i przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. Poprzez nasze własne inicjatywy i współpracę partnerską świecimy przykładem i dzielimy się wiedzą na temat tego, jakie czeka nas zadanie.


Nawiążmy współpracę, by wspólnie kształtować przyszłość, w której czysta energia zasila nasze społeczności i chroni naszą planetę, tworząc odporną, bardziej ekologiczną i czystszą przyszłość.


Zobacz, jak firma Arcadis angażuje się w zrównoważony rozwój i dąży do osiągnięcia zerowej emisji netto

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności